top of page

Kimya-yı Saadet Işığında Temel İslami İlimler

e20053eae2558d7a8c952b0be3e203c4.jpg

Dersimiz Nisan-Temmuz 2020 tarihinde yapılmış ve tamamlanmıştır.

Neden Kimya-yı Saadet?

 • İman-amel ve ahlak gibi İslam’ın tüm ana konularını içinde barındıran temel kaynak niteliğinde bir kitaptır.

 • Hem İslam’ı yeni öğrenmeye başlayacaklar hem de daha önce İslami ilimler alanında eğitim görmüş kişiler için oldukça faydalı bir kitaptır.

 • İmam Gazali insanları tanımada ve onların duygularını anlamada ustadır. Bu yüzden bizi anlayan birinin bakış açısından İslama bakmak ve öğrenmek çok keyifli olacaktır.

 • Kitabın tamamı temelden özele gidiyor olma şeklinde çok güzel bir müfredata sahiptir.

 • Esasında kitabın sağlayacağı en büyük katkı bize müfredat oluşturmasıdır, programın geri kalan kısmı konularla paralel olarak seçtiğimiz ayetlerle ilgili çalışmalar yapmaktır.

 • İmam Gazali kitaptaki konuları sadece “bilgi” yönüyle değil, “betimleme, hikmet, sahip olduğu kurallar” bakımından da incelemiş böylece her konu hakkında geniş bir bakış açısına sahip olabilmemizi sağlamıştır.

 • Kıymeti bilinmeyen veyahut değeri unutulmuş eserleri tekrardan nesillerimize hatırlatabilme gayemiz vardır.

e20053eae2558d7a8c952b0be3e203c4.jpg

Programımız

14 hafta sürecek olan bu eğitimde;

 • Her hafta belirlenen sayfa aralığının okunması

 • Tarafımızca hazırlanan sayfa aralıklarında geçen tüm ayetlerin tefsirinin okunması

 • Verilen yönergeye göre haftalık bölüm ile ilgili rapor yazılması

 • Her hafta aynı gün aynı saatte "zoom.us" dijital platformu üzerinden, haftalık konuyla ilgili dersin yapılması

planlanmaktadır.

e20053eae2558d7a8c952b0be3e203c4.jpg

Ders Sonunda Kazanımlar

TANIŞMAK - TANIMAK - ANLAMLANDIRMAK

 • Kendi Nefsini Bilmek

 • Allah’ı Tanımak

 • Dünyayı Tanımak

 • Ahireti Tanımak


BİLMEK - UYGULAMAK - YAŞAMAK

 • İtikad

 • İlim

 • Temizlik

 • Namaz

 • Oruç

 • Kurân Okumak

 • Zikir

bottom of page