top of page

Kur'an'da Şeytan Dosyası
Kur’an-ı Kerim’de şeytanın anlatıldığı ayetlere bakarak şeytanın yorumlandığı bu çalışmada sizden ricamız okumadan önce şunlar hakkında tefekkür etmeniz:

- Düşmanınıza nasıl davranırsınız?

- Dostunuza nasıl davranırsınız?

- Arkadaşınıza nasıl davranırsınız?

- Kulluk nedir?

- Sürüklenmek, ardından gitmek nedir?

Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır ve kişi düşmanını bilmeden onunla savaşamaz. Bizim en büyük eksiklerimizden biri Allah’a baş kaldırmış olan bu yaratığı somut bir biçimde boynuzlu kırmızı elinde değneğiyle dolaşan bir varlık olarak hayal etmek. Oysa ki bundan çok şeytanı Allah’a isyan eden, Allah’ın emrine karşı gelen, ona meydan okuyan hatta ona kafa tutan bir varlık olarak hayal etsek onun dediklerini yapmadan önce bir kez daha düşünmüş oluruz. Bu çalışmanın amacı düşmanımızı iyi tanımak.

Şimdi hayal etme algılarınızı olabildiğince açarak, ayetlerde tasvir edildiği haliyle şeytanı tanımaya çalışın.

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm

Bakara 14: Şeytan münafıktır, şeytan alay edendir. Bakara 168: Şeytan haramın peşinden götürendir, kirli işlerin öncüsüdür.

Bakara 169: O bize kötülüğü, hayasızlığı, pis işleri ve Allah’a karşı bilmediğimiz şeyleri söylemeyi, yapmayı emreder. Sen kimin emirlerine uyuyorsun?

Bakara 286: Bizi fakirlikle korkutur ve bu yolda herşeyini feda ederek kötülüğe çirkinliğe çağırır.

Al-i İmran 175: Şeytan, insanı kendinden de dostlarından da korkutur. Korkmayın! Çünkü eğer mü'minsek şeytandan değil Allah’tan korkarız. Sadece Allah’tan.

Nisa 38: İnsana malını gösteriş için harcattırır, en kötü arkadaş şeytanın arkadaşıdır.

Nisa 60: Her zaman bizi sapıklığa düşürmeye ve Allah’ın emirlerinin aksini yapmaya çağırır.

Nisa 118: bizi saptırmak için her türlü yolu dener gereksiz takıntılara kuruntulara sokar Allah’ın emrettiği ne varsa bize tersini yaptırmaya çalışır bize dostmuş gibi yaklaşır.

Nisa 120: Bize gereksiz, arkası önü boş vaadlerde bulunur bizi kuruntuya sürükler.

En’am 113: Ahirete inanmayanın gönlü şeytanın yaldızlı sözlerine meyleder. Günaha sempati duydurur.

A’raf 12: Kibirlidir, kendini beğenmiştir, burnu büyüktür.

A'raf 16: O, Allah'a karşı savaş açmıştır. Sen kimin cephesindesin? A’raf 17: Açıktan gizliden iyi şekilde kötü şekilde seni kandırmaya çalışır ve her tarafından sana sokulur. Allahın zırhıyla zırhlan.

A’raf 27: Şeytan iman etmeyenlerin dostudur. Sen kimin dostusun?

A’raf 200: Şeytan ne zaman bize yaklaşmaya çalışsa ona karşı çok ama çok güçlü bir silahımız var: “Allah'a sığınmak”.

A’raf 202: Şeytan kendine kardeş olanı azgınlığa çeker kardeşi de onun dediğini yapmaktan geri durmaz sen kimin kardeşisin? Enfal 48: Şeytan haramı süsleyerek gösterir, rol yapar, oyuncudur kandırır, ikna eder iyiymiş gibi senin tarafındaymış gibi gözükür ama tam tersidir.

Tevbe 62: Bizi kendine inandırmak için Allah’a yemin bile eder.

Yusuf 5: Tuzak kurar, tuzak kurdurur.

Hicr 17: Şeytan Allah tarafından kovulmuştur.

Hicr 18: Kulak hırsızlığı yapan şeytanın yoldaşıdır.

Hicr 27: Cinlerdendir; insan da, melek de değildir.

Nahl 98: Sevap işlememizi istemez, Allah’a yakın olmamızı, onunla konuşmamızı, söylediklerini öğrenmemizi istemez.

Nahl 99: Şeytanın inanan ve Rabbine tevekkül eden kimseler üzerinde hakimiyeti yoktur.

Nahl 100: Şeytan sadece kendisine dost olanı yoldan çıkarır, öyleyse sadece Allah’ı dost edin.

İsra 27: İsraf eden kimse şeytanın kardeşidir. Ve şeytanın Allah’a nankörlük ettiği gibi o da nankörlük etmiştir.

İsra 53: Şeytan kötü söz söyletir, insanların arasını bozar.

İsra 63: Allah şeytanla ona uyanla cehennemi tıklım tıklım dolduracak. İsra 64: Şeytan daima bizi aldatır. - İsra 65: Allah’ın (gerçek) kulları dışındakileri.

Meryem 44: Şeytan Allah'a isyan etmiştir, baş kaldırmıştır, karşı çıkmıştır.

Meryem 83: Şeytan kafirlerin dostudur.

Taha 116: Şeytan Allah’a saygısızlık eder, Allah'a saygı duymaz.

Hac 52: Sen yeter ki iste, eğer istersen Allah şeytanın vesvesesini engeller.

Mü'minun 97: Şeytandan kurtulmanın yolu: Allah'a sığınmak.

Nur 21: Şeytan’ın ayak izlerimi bıraktığı yoldan gitmemeliyiz çünkü o yollara izler bırakır, bizim birebir onun ayak izlerine basmamız için. Onu taklid etmemeli ayak izlerini takip etmemeliyiz çünkü o pise kötülüğe hayasızlığa götürür. Allah’a karşı cephede, kendi safında savaşmamızı ister.

Furkan 55: Allah’a kulluğu bıraktırıp faydası dokunmayan şeylere kulluk ettirir. Kafir, Rabbine karşı şeytanın yolundan gidendir, onun dediklerini yapandır, şeytana arka çıkandır.

Şuara 210: Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir. Şuara 222: Sahtekardır, günahkardır, yalancıdır; insanlarıda bu hale getirmeye çalışır. Neml 24: Gözümüzü öyle bir boyar ki yaptırdıklarını bize süslü gösterir. Bizi işte böyle yoldan çıkarır sonrada doğruyu bulmamız iyice zor hale gelir.

Neml 25: (Ayetin aslı) Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’a secde etmeyin diye şeytan onları yoldan çıkarmıştır.

Lokman 33: Rabbinize karşı gelmeyin! Hiç bir babanın çocuğuna, hiç bir çocuğun babasına yarar sağlamayacağı günden korkun. Allah’ın vaadi hep gerçektir, şeytan bizi dünya hayatıyla aldatır izin vermeyelim.

Fatır 5: Şeytan bizi Allah’a karşı aldatır.

Fatır 6: Bizi ateşe, yanmaya çağırır; ateşe girenlerden olmamızı ister.

Yasin 60: Şeytan bizi kendine kul yapar o en büyük düşmanımızdır. Nasıl davranıyorsun dünyadaki düşmanına? İşte ona da öyle davran! Sadece Allah’a kul olalım çünkü doğru yol Allah’ın yolu. Yasin 62: Hiç pes etmez… Bizi de bizden öncekileride bizden sonrakileride saptırmak için her zaman uğraşır. Karşımızda tecrübeli bir düşman var.

Sad 76: Kendini beğenir ve en iyi kendisi sanar. Sad 82: Yalnız eğer ihlaslı bir kul olursak; şeytan yalnızca böyle bir kulu saptıramaz. Fussilet 36: Yine korun şeytandan: 1 yol var çünkü o da; “Allah”. O, hakkıyla işitir hakkıyla bilir.

Zuhruf 36: Kim Allah’ın gönderdiğini görmezse, o zaman ona şeytan musallat olur ve dostu olur. Zuhruf 37: Şeytan bizi her türlü doğru yoldan saptırır ve bizi kör bir hale getirir. Günahta olduğumuzu farketmeden kendimizi doğru yolda sanarız.

Muhammed 25: Bizi doğru yolda giderken bile anında döndürür, boş şeylerin ardından sürükler ve boş ümitlere düşürür

Mücadele 19: Şeytan Allah’ı anmayı unutturur. Böyle bir kimse şeytanın tarafında olandır ve onun tarafındakiler ziyana uğramıştır.

Mücadele 20: Şeytan, Allah’ın ve peygamberin düşmanıdır. Kim şeytanın yolundan gider dediğini yaparsa o da aynı öyledir.

Nas 1: Şeytan sinsidir vesvese verir, sen hep Allah’a sığın.

1.075 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mevlid Kandili

bottom of page